พิธีกล่าวคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือฯ

โพสต์1 ก.ค. 2559 01:22โดยโรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ 1
 1 ก.ค.2559 คณะครูและนักเรียนร่วมเดินสวนสนาม กล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้านวันสถาปนาลูกเสือฯ ณ สนามโรงเรียนบ้านวังโพน
Comments