แผนที่

โรงเรียนบ้านวังโพน ตำบลท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย