บุคลากร

นางสาวพิมพ์พิศา  ชัชวพันธ์ฺ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพน