พิธีกล่าวคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือฯ

วันที่โพสต์: 1 ก.ค. 2016, 8:22:09

1 ก.ค.2559 คณะครูและนักเรียนร่วมเดินสวนสนาม กล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้านวันสถาปนาลูกเสือฯ ณ สนามโรงเรียนบ้านวังโพน