บุคลากร

นางสาวพิมพ์พิศา ชัชวพันธ์ฺ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพน